Cầu dao điện đảo chiều 2 pha 60A/600V - Vinakip
- Dùng để đảo nguồn điện
- Có đèn LED báo nguồn điện
- Iđm = 60 A (In)
- Udđ = 600 V (Ue)
- TCVN: 6480-1 : 2008

Số cực cầu dao (Aptomat)
  • Aptomat - 2 cực
Loại cầu dao
  • Cầu dao thường
  • Cầu dao đảo chiều